Werknemers in de gezondheidszorg worden in de praktijk geregeld blootgesteld aan risico’s met een chemisch of biologisch aspect. Bescherming tegen contact met huid en ogen is dus uitermate belangrijk. Werknemers moeten geïnstrueerd worden welke situatie gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Werknemers moeten aangespoord worden de instructies voor gebruik van oogbescherming op te volgen, om zo beschermd te zijn tegen onbedoelde spat, spray of aerosol besmetting die kunnen leiden tot een infectie of ernstig letsel.Spatten en vervuiling aan werknemers in de gezondheidszorg ogen komen vaker voor dan men zou verwachten.

Uit een enquete die jaarlijks uitgevoerd wordt op een conferentie door de Amerikaans AORN (Association of Perioperative Registered Nurses) bleek dat 73% van de deelneemrs aan de enquete dat zij zelf of een directe college het slachttoffer geworden is van een splash of spray incident op de werkplek. Resulaten van een ander onderzoek uitgevoerd door de Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) tijdens een nationale conferentie, bleek dat 82% van de respondenten had gemeld dat zijzelf of een collega betrokken zijn geweest van een spat of spray incident in hun zorginstelling.

Uit deze enquete’s blijkt dat er nog steeds een hoog percentage van oog spat en spray incidenten zijn in zorginstellingen. Personeel moet zich wapenen met kennis van de geldende protocollen, de juiste beschermende producten te gebruiken.

Bescherm uw medewerker door voor bereid te zijn op oog spat incidenten:Installeer oogdouches voor noodgevallen.

Wanneer medewerkers het risico lopen om via de ogen blootgesteld te worden aan materialen die hen zou kunnen schaden, adviseert de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration het plaatsen van oogdouches op centrale plekken zodat mensen snel geholpen kunnen worden in noodgevallen.
De ANSI, American National Standards Institute heeft een standaard geschreven (358, 1-2004) waarin omschreven staat dat binnen 17 meter van de werkplek een goed functioneerde oogdouche beschikbaar moet zijn, wanneer er risico is dat medewerkers blootgesteld worden aan chemische of andere gevaarlijke stoffen. Zorginstellingen moeten plannen maken waar oogdouches beschikbaar moeten zijn. Hoewel men niet hoeft te voldoen aan de Amerikaanse standaard, is deze richtlijn zeker aan te bevelen met oog op medewerker veiligheid. Eén van de belangrijkste punten uit de ANSI richtlijn is dat medewerkers binnen 10 seconden een oog douche beschikbaar moeten hebben na een incident.Instrueer en train personeel wat te doen in noodsituaties en hoe een oogdouche te gebruiken.

Als onderdeel van de beschermingsprocedures in de zorg, zouden medewerkers geïnstrueerd en getraind moeten worden hoe men moet handelen in noodsituaties waarbij oogdouches gebruikt moeten worden.
Het juist gebruiken van een oog douche kan het verschil maken in noodsituaties of zelfs blijvende schade voorkomen. Wanneer werknemers het slachtoffer worden van een spat incident en merken dat er een vloeistof in de ogen is terecht gekomen. Moet men kunnen vertrouwen op de training die men gehad heeft en de oogdouche op juiste wijze kunnen gebruiken. Met als resultaat dat de potentieel gevaarlijke stof zo spoedig mogelijk uit de ogen gespoeld wordt. De Amerikaanse OSHA adviseert werkgevers om oogdouches makkelijk toegankelijk te maken in gevallen van verminderd zicht en het plaatsen van instructies hoe te handelen bij incidenten, zodat overig personeel eerste hulp kan verlenen.Preventie met oogbeschermingsproducten is de oplossing! Voorkomen = Beter dan genezen.

Met het hoge risico van spatten, moeten werknemers zich richten op veiligheid en preventie en gebruik van maken van de juiste oog/gezicht beschermingsproducten. Het juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verkleint de kans op besmetting en beroepsziekten aanzienlijk. Met name juist gebruiken van oogbeschermingsproducten heeft in de praktijk nog meer aandacht nodig. Als leverancier van de gehele TIDI portfolio kunnen wij u een advies op maat geven. Gelet op de risico’s in uw situatie en de voorkeuren van de medewerkers. Neem contact met ons op en laat u geheel vrijblijvend adviseren over het gebruik van oog en gezichtsbeschermende producten.