Bloed en andere lichaamsvloeistoffen vormen een risico wanneer er bij deze vloeistoffen spatten of spray ontstaat. Deze spatten of sprays kunnen infecties en virussen overdragen door bijvoorbeeld de slijmvliezen.
Niet elke zorgverlener is zich van het risico bewust dat men loopt bij patiënten contact. Ook wanneer het risico op spat of spray klein lijkt, raden wij ten zeerste aan wél persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken zoals handschoenen, mondmasker en een beschermende veiligheidsbril. Overal waar patiënten behandeld worden, is er sprake van risico op blootstelling. Dit komt omdat de oogslijmvliezen erg kwetsbaar zijn voor contaminatie. Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid om werknemers op juiste wijze te scholen in het gebruik van PBM. Tevens is de werkgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en stimuleren van PBM om risico’s voor werknemers tot een minimum te beperken.

 

Sommige types van beschermende brillen, zoals bepaalde veiligheidsbrillen en volledig beschermende gezichtsmaskers zijn herbruikbaar. Contact lenzen en persoonlijke brillen zoals leesbrillen bieden onvoldoende bescherming voor de ogen. Andere typen oog- en gezichtsbescherming zijn geschikt voor eenmalig gebruikt, per patiënt dient men nieuwe PBM te gebruiken.

 

Theoretisch is het beter om een vorm van oogbescherming dragen in tegenstelling tot geen bescherming. Echter, recent onderzoek toont aan dat kruisbesmetting en contaminatie risico's aanwezig zijn bij gebruik van herbruikbare beschermende brillen.

 

Een studie gepubliceerd in het American Journal of Infection Control (AJIC) met als titel “Eyewear contamination levels in the operating room: infection risk,” vond dat herbruikbare beschermende brillen kruiscontaminatie en infectie risico kan verhogen. De studie onderzocht zowel wegwerp en herbruikbare oogbescherming op besmetting na operatiekamer gebruik. Na gebruik had 94,9% van de gebruikte herbruikbare oogbescherming een positief resultaat op microbiële verontreinigingen; slechts 37,7% van het disposable veiligheid brillen gekweekte positief. Een verklaring voor de hoge besmetting bij herbruikbare brillen kan liggen aan het design van dit type brillen. Disposable oogbescherming is een stuk eenvoudiger in gebruik en ontwerp. Het resultaat in de praktijk is dus dat bij gebruik van herbruikbare beschermende brillen een groter infectie risico is en kruisbesmetting dus zeker tot de mogelijkheden behoord.

Het zelfde onderzoek, heeft ook de kans op besmetting na reiniging van herbruikbare oogbescherming onderzocht. Bij dit onderzoek hebben de herbruikbare veiligheidsbrillen een volgens protocol reinigingsprotocol ondergaan. Na dit gehele proces bleek dat 74,4% van de herbruikbare brillen nog steeds sporen van contaminatie had, na door een gevalideerd proces gereinigd te zijn. Dus zelfs na ontsmetting van de herbruikbare oogbescherming, bleef er sprake van een infectie risico. Dit onderzoek toont tevens aan dat een persoonlijke bril zoals een leesbril besmettelijke sporen kan bevatten wanneer de gebruiker uit de OK stapt. Een verspreiding van infecties of bacteriën naar andere delen van het ziekenhuis of naar het huis van de zorgverlener behoort dus tot de mogelijkheden.


Internationale instanties voor veiligheid in de zorg geven een gezamelijk advies over het gebruik van PBM.
Men benadrukt dat het gebruik van PBM, incl. oogbescherming essentieel is voor medewerker veiligheid in de zorg. Bij patiënten contact is bescherming van medewerkers essentieel en dient dus de beschikbare PBM gebruikt dient te worden. Ook wanneer het risico op spat incidenten laag lijkt.

Goed gedragen disposable oogbescherming elimineert het risico op kruisbesmetting en andere infectie risico’s. Met TIDI Products kunnen wij als leverancier wij u een breed scala aan beschermende brillen leveren. Dit is inclusief dispenser zodat de brillen op een gemakkelijke plek opgehangen kunnen worden en dus direct beschikbaar zijn voor de zorgverleners.
Voor advies wat er mogelijk is in uw situatie, kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons maken.
We helpen u graag verder.