Veel werknemers in de gezondheidszorg onderschatten de belangrijke rol die beschermende brillen spelen in infectiepreventie. Het is een tweede natuur om maskers, jassen en handschoenen aan te trekken, maar niet iedereen neemt de tijd om brillen te pakken. De bibliografie "56 artikelen, normen en documenten voor de noodzaak van oogbescherming in de gezondheidszorg" is de perfecte lijst met aanbevolen lectuur voor leden van uw gezondheidszorg team die nog steeds niet het gevoel hebben dat beschermende brillen een belangrijk onderdeel is van hun infectiepreventie protocol. De bibliografie bevat verwijzingen naar 11 gemelde resultaten uit gepubliceerde onderzoek materialen en case reports waarbij oogspat incidenten de oorzaak was van de overdracht route van ernstige en vermijdbare infecties.

 

Hier is een lijst van de 11 evenementen:

 1. Een arts hebben letsel opgelopen op de intensive care afdeling terwijl zij een thorax drain verwijderde bij een HIV positieve patiënt. Door een spat incident tijdens het verwijderen van de drain, moest de behandeld arts het protocol doorgaan voor mogelijke HIV besmetting. Inclusief de zware anti hiv medicijnen. Na 6 maanden bleek de arts niet besmet en kon deze weer aan het werk.

 2. Een orthopedisch chirurg heeft oogletsel opgelopen door een bindvlies besmetting tijdens een chirurgische ingreep. Wanneer hij een beschermende bril had gedragen, was de besmetting waarschijnlijk voorkomen.

 3. Tijdens het vervangen van een verstopte katheter, is een 37 jarige intensive care verpleegkundige blootgesteld aan HIV besmet bloed door een spat incident. Het bindvlies in de ogen is gevoelig voor HIV, HIV besmetting is dus mogelijk door spatten bloed in de ogen.

 4. Een laboratorium onderzoeker is blootgesteld aan een hoge concentratie virale inocula van een kippen embryo doordat hij geen oogbescherming droeg. 14 dagen na het ongeval kreeg de onderzoeker de eerste symptomen en zo’n 8 dagen later overleed de onderzoeker.

 5. Tijdens routine laboratoriumonderzoek van een bloedmonster is een laboratorium medewerker besmet geraakt met HIV en Hepatitis C. Bij het spat incident kwam er 0.5 ml bloed vrij en raakte de medewerker in de ogen.

 6. Tijdens een routine bloed afname van een patiënt met een chronische nierziekte heeft er een bloedspat incident plaatsgevonden. Onderzoek wees aan dat de betreffende patiënt Hepatitis C positief was op het moment van het incident. De doktersassistente werd behandeld en gecontroleerd door het ziekenhuis, bij haar controle na 1 week, 1 maand en 2 maanden waren er geen sporen van Hepatitis C in haar bloed. Zes maanden later werd ze nogmaals gecontroleerd en is de doktersassistente Hepatitis C positief bevonden. Vervolgens is ze behandeld met interferon.

 7. Een laboratorium medewerker is besmet geraakt met een unieke vorm van oculaire vaccinia, doordat hij geen beschermende bril droeg tijdens werkzaamheden.

 8. Een onverwacht spat incident heeft onlangs hepatitis C veroorzaakt bij een verpleegkundige. Door dat een deel van de besmette vloeistof in de ogen van de verpleegkundige terecht gekomen is, heeft besmetting plaats kunnen vinden.

 9. Een seroprevalentie onderzoek naar HIV, Hepatitis B en Hepatitis C virus infecties onder 1002 patiënten onder toezicht van 1 jaar van controles en tests. Het onderzoek is uitgevoerd in 9 Italiaanse ziekenhuizen met 527 medewerkers. Het onderzoek richtte zich op de kans en het risico op blootstelling van het personeel via de huid, ogen en slijmvliezen. Het onderzoek heeft aangetoond dat bij 29 gevallen van alle incidenten er sprake was van contaminatie via de slijmvliezen van het gezicht en de ogen.

 10. Een verpleegkundige heeft hepatitis B opgelopen door dat een patiënt haar in het gezicht spuugde terwijl zij geen oog beschermende bril droeg.

 11. Een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of aërosol vorming in gevallen bij virale ziekten een besmetting kan veroorzaken bij behandelaars, heeft als resultaat opgeleverd dat er sprake is van aanzienlijk risico wanneer men geen beschermende brillen gebruikt. Het wordt daarom aanbevolen om veiligheidsbrillen te gebruiken, ook wanneer er geen sprake van risico lijkt te zijn.De werkdruk in de gezondheidszorg is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Door de tijdsdruk vergeet men nog wel eens de juiste middelen te gebruiken om zichzelf te beschermen. Volgens de Amerikaanse CDC (Centers for Decease Control) is oogbescherming aanbevolen voor alle situaties waar er sprake is van een potentieel risico op oculair blootstelling aan ziekten door gezondheidszorg medewerkers. Zoals hierboven beschreven is aangetoond dat infectieziekten overdragen kunnen worden door de slijmvliezen van het oog, zelf bij procedures waarbij blootstelling door spat en splash niet verwacht hoeft te worden.

 

Voor hulpverleners is het belangrijk om te weten dat het oog gevoelig is voor besmetting van ernstige ziekten: conjuctivitis, adenovirus, herpes simplex, staphyloccusa aureus, virssuen ernstigere bloedpathogenen zoals hepatitis B en C, maar ook bijvoorbeeld HIV kan via de oculaire route worden overgedragen. Overdracht kan plaatsvinden via bloed spatten, respiratoire druppels of van het aanraken van de ogen met besmette vingers of andere voorwerpen. Een recente studie gepubliceerd in het American Journal of Infection Control bleek dat herbruikbare beschermende brillen een bron van kruisbesmetting kan zijn. De studie wees uit dat zelfs na desinfectie, herbruikbare beschermende brillen besmet bleven met ziektekiemen en zo infecties kunnen veroorzaken. Disposable beschermingsbrillen, mits goed gebruikt, is een geweldig middel om het infectierisico en blootstellingsrisico te verminderen.


Om risico te minderen hebben wij TIDI Products als leverancier toegevoegd aan ons assortiment. TIDI is fabrikant van de TIDI SHIELD productlijn, een innovatieve productgroep met allerlei soorten beschermende brillen gezicht voor de gezondheidszorg. De brillen zijn ontworpen met oog op de veiligheid van de hulpverlener, comfort en gemak. Wij adviseren met klem om oogbeschermingsproducten te gebruiken wanneer men ook gebruik maakt handschoenen en mondmaskers. Waarom zou je immers je gezicht ten delen beschermen, wanneer je dan nog steeds risico loopt?