Wat is de rol van oogbescherming in de dagelijkse verzorging van patiënten?

 

TIDI Products bieden gezicht beschermende oplossingen als eerste verdedigingsmiddel tegen oogletsel en infectie. Cruciaal als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) op elke afdeling in de gezondheidszorg waar met patiënten gewerkt wordt. Op elke afdeling kan er sprake zijn van dreiging van spat incidenten, zowel op de spoed als op de poli’s. Om het risico op spat incidenten tot het absolute minimum te beperken, wordt aangeraden om op elke werkplek waar patiënten geholpen worden de juiste gezicht/oog bescherming te gebruiken.

De belangrijkste redenen om oogbescherming in de gezondheidszorg te verbeteren:

 

Voldoen aan richtlijnen/protocollen

Als leverancier van TIDI Products kunnen wij u voorzien van de meest uiteen lopende vormen van gezichtsbescherming. Beschermende brillen zijn van cruciaal belang in de gezondheidszorg. Juiste bescherming van medewerkers is nodig om hen te beschermen tegen potentiële gevaarlijke blootstelling aan besmettelijke materialen. Een voorbeeld van een richtlijn is de richtlijn opgesteld door de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA), deze beschrijft hoe medewerkers in de gezondheidzorg beschermt moeten worden tegen chemische, biologische en mileu risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Tevens moet de werkgever zoveel mogelijk gedaan hebben om het risico van blootstelling, arbeidsongevallen en andere vormen potentieel risico tegen te gaan.Verlaag de kans op oogletsels

De Amerikaanse OSHA stelt dat ieder jaar duizenden mensen gewond zijn geraakt door spat incidenten in de gezondheidszorg. Deze incidenten hadden voorkomen kunnen worden door de juiste oog- en gezichtsbescherming. Oogletsel kost in Amerika meer dan $300 miljoen per jaar aan zorgkosten alleen. Daarbij komen nog de kosten van de tijd dat werknemers thuis zitten in verband met ziekte en de eventuele compensatie kosten voor deze werknemers. Het gebruiken van oog en volledige gezicht bescherming verzekerd medewerkers ervan dat men goed beschermd is tegen fysieke en chemische risico’s. Vermijd kruisbesmetting en infectie op de werkplek

Medewerkers moeten geïnformeerd en getraind worden in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Medewerkers kunnen dan zelf de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen selecteren voor een ingreep. Door juist gebruik van deze persoonlijke beschermingsmiddelen kan kruisbesmetting voorkomen worden onder patiënten en medewerkers.
Disposable gezicht beschermende middelen verbeteren de infectie controle in ziekenhuizen.
Doordat gebruikte disposable beschermingsmiddelen weggegooid worden na gebruik, kunnen ziekten niet verder verspreid worden onder andere medewerkers of patiënten. Bovendien zijn medewerkers dan ook beschermd tegen spatten van bloed overdraagbare ziekteverwekkers en andere besmettellijke materialen die hun gezondheid in gevaar zou kunnen brengen.

 


Zorg dragen voor volledige bescherming van werknemers d.m.v. PBM

Niet dragen van beschermende brillen of gezichtsbescherming kunnen werknemers in gevaar brengen, ook wanneer de situatie in eerste instantie laag risico lijkt. Het standaard dragen van beschermende brillen is daarom ten zeerste aan te bevelen. Door PBM verkeerd te gebruiken kunnen medewerkers onnodig in gevaar brengen, er is dan risico op beroepsgerelateerde ziekten. Het is dus uitermate belangrijk dat medewerkers goed op de hoogte zijn van gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een goed voorbeeld is dat onder brildragende medewerkers in de gezondheidszorg men over het algemeen denkt dat men voldoende beschermd is tegen spat incidenten omdat men reeds brildragend is. Dit is een groot misverstand, ook brildragende medewerkers zouden een beschermende bril moeten dragen. Het gebruik van juiste beschermende middelen kan positief beïnvloed worden door de middelen gemakkelijk toegankelijk te maken en comfortabele middelen ter beschikking te stellen.


Wij kunnen u helpen om te bepalen welke middelen het beste gebruikt kunnen worden in uw situatie.
Niet alleen met het type beschermingsmiddel maar ook bij de plaatsing en beschikbaarheid kunnen wij u van advies op maat voorzien. Neem contact met ons op voor meer informatie.