Ziekenhuizen en zorgverleners worden geconfronteerd met de zwarte taak om mensen te helpen en hen zelf te beschermen tegen infecties. Hoewel infectie preventie een verantwoordelijkheid voor iedereen is, hebben de werknemers met directe patiëntenzorg een leidende rol om het risico op infectie verder te beperken.

 

De Amerikaanse vereniging van Professionals in de infectie preventie en epidemiologie (APIC) besprak in 2011 op hun jaarlijkse conferentie in Baltimore de grootste uitdagen voor infectiepreventie op dat moment.
Deze uitdagingen bevatten onder andere: de samenwerking met maatschappelijke organisaties, wassen van de handen, evoluerende besmettelijke organismen en het overtuigen van ziekenhuis beheerders van het belang van infectiepreventie en controle. De grootste uitdaging volgens deze professionals blijft het overmatig gebruik van antibiotica geneesmiddelen.

Deze zorg over het gebruik van antibiotica wordt inmiddels door vele instanties in binnen en buitenland herhaald. Onder andere de Amerikaanse organisatie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft in het artikel: Antibiotica resistentie bedreigingen in de Verenigde Staten (2013) schrijft men over de risico’s van het gebruik van antibiotica. "Het gebruik van antibiotica is de belangrijkste factor die leidt tot antibioticaresistentie wereldwijd. Antibiotica behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen die worden gebruikt in de menselijke geneeskunde. Echter, tot 50% van alle antibiotica voorgeschreven voor mensen zijn niet noodzakelijk of niet optimaal effectief zoals voorgeschreven."

 

Verder verklaard de CDC in het artikel “De meest belangrijke actie die nodig is om de ontwikkeling van antibiotica resistente infecties verder te vertragen door de wijze van voorschrijven van antibiotica te veranderen.” “Belangrijk is om alleen geschikte en veilige antibiotica te gebruiken voor een specifieke ziekte. En geen algemene antibiotica voor te schrijven om te voorkomen dat patiënten resistentie ontwikkelen voor antibiotica.”

 


Wat zijn antibiotica medicijnen?

U bent ongetwijfeld bekend met de werking van antibiotica medicijnen om micro organismen te doden, in de meeste gevallen bacteriën maar ook bij sommige schimmels en parasieten. Echter omdat antibiotica medicijnen steeds vaker worden voorgeschreven aan patiënten, kunnen patiënten resistent worden tegen antibiotica. Wanneer bacteriën resistent worden tegen antibiotica betekend dat bacteriën niet gecontroleerd of gedood kunnen worden. In dergelijke gevallen kunnen deze bacteriën zich voortplanten en vermenigvuldigingen in de aanwezigheid van antibioticum.

Hoewel geen enkele bacterie nog resistent tegen alle antibiotica, heeft dit wel geleid tot een ontwikkeling van krachtigere antibiotica. Wanneer een bacterie resistent is tegen meerdere antibiotica, wordt deze bacterie een multiresistente organisme. Een gebruikelijk voorbeeld van een multiresistente bacterie is: Methicilline Rresistente Staphylococcus Aureus, algemeen aangeduid als MRSA. Momenteel worden Vancomycine resistente Enterococcus (VRE) en multiresistente tuberculose (MDR-TB) beschouwd als de meest hardnekkige bacteriën.Hoe worden bacteriën resistent tegen antibiotica?

De Amerikaanse instantie CDC (Centers for Disease Control) schrijft in het artikel “Antibiotic Resistance Questions & Answers” het volgende: “Bacteriën die in een zeker stadium bestreden/beïnvloed zijn door antibiotica kunnen resistentie ontwikkelen tegen antibiotica, doordat de bacterie muteert dan met bestaande cellen. De bacterie bevat dan kleine stukjes DNA, zodat het weerstand creëert tegen andere bacterie. Niet iedereen maakt de voorgeschreven antibiotica kuur af, een risico wat zich dan ontwikkeld is het volgende: Wanneer iemand niet de volledige kuur af maakt, kunnen niet alle bacterie cellen gedood worden. Met als gevolg dat de bacterie alleen maar in sterkte toeneemt. Dit zelfde geldt ook voor het reinigen en stereliseren van harde en grote oppervlakten, onjuist gebruik van reiniging en stereliserende middelen maken de bacterien alleen maar sterker.

 


Oplossingen voor antimicrobiële resistentie

Er zijn verschillende stappen die kunnen worden genomen om anti microbiële resistentie te voorkomen. Deze omvatten;

  • Het goed volgen van hygiëne voorschriften: gebruik maken van de juiste antibacteriële producten en het volgen van de geldende infectie preventie richtlijnen.

  • Het volledig volmaken van de antibiotica kuur door patiënten. Door de voorgeschreven kuur vol te maken, is er sprake van een efficiente bacteriele controle.

  • Het vermijden van onnodig voorgeschreven kuren met antibiotica. Bijvoorbeeld in gevallen van het bestreiden van virale ziekten zoals verkoudheid en griep.

  • Het creeeren van een effectieve barriëre om kruisbesmetting te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door middelen zoals jassen, handschoenen, maskers en beschermende brillen.