Bloed en andere lichaamsvloeistoffen vormen een risico wanneer er bij deze vloeistoffen spatten of spray ontstaat. Deze spatten of sprays kunnen infecties en virussen overdragen door bijvoorbeeld de slijmvliezen.
Niet elke zorgverlener is zich van het risico bewust dat men loopt bij patiënten contact. Ook wanneer het risico op spat of spray klein lijkt, raden wij ten zeerste aan wél persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken zoals handschoenen, mondmasker en een beschermende veiligheidsbril.

Lees meer