Een effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beleid is cruciaal voor zowel de patiënten en werknemers te beschermen tegen besmettelijke materialen, chemische gevaren en andere beroepsrisico's. Om zowel patiënten als werknemers goed te beschermen tegen de risico’s in de gezondheidszorg dienen werkgevers de veiligheid voorop te stellen.

Lees meer