Disclaimer

Logo MDS


www.medicaldisposablesstore.nl, 
www.medicaldisposablesstore.comwww.medicaldisposablesstore.de is eigendom van MDS B.V.
MDS B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website.
Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op de website verouderd is of onjuistheden bevat.
Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegevens op internet.

MDS B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
Links op www.medicaldisposablesstore.nl, www.medicaldisposablesstore.comwww.medicaldisposablesstore.de kunnen leiden naar website en/of servers die worden onderhouden door anderen dan MDS B.V.

MDS B.V. biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op website die niet door MDS B.V. worden onderhouden,
de informatie waarnaar op www.medicaldisposablesstore.nl, www.medicaldisposablesstore.comwww.medicaldisposablesstore.de wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar www.medicaldisposablesstore.nl, www.medicaldisposablesstore.comwww.medicaldisposablesstore.de verwijzen.

Met deze disclaimer wordt beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van de aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Inhoud en structuur van de websites www.medicaldisposablesstore.nl, www.medicaldisposablesstore.comwww.medicaldisposablesstore.del zijn door de auteurswet beschermd.
De vermenigvuldiging van teksten, tekstdelen, informatie, gegevens, afbeeldingen en/of ander beeldmateriaal, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van MDS B.V.